Město Šibenik - Ubytování v Chorvatsku

Ubytování
v Chorvatsku
Přejít na obsah
Šibenik

Velké město s přístavem
je průmyslovým,
dopravním a turistickým
střediskem a sídlem regionu.

Přístup do přístavu města vede přes 11 až 30 m hluboký kanál Sv. Ante. Okolo se rozkládají hotely a apartmány i místa k utáboření. Při kanálu Šibenik se táhne pláž u mysu Jadrija. Šibenik má prominentní postavení mezi chorvatskými městy na jaderském pobřeží díky jedinečné poloze a malebné rozlehlé zátoce. Rozvinul se jako stará chorvatská osada pod ochranou pevností Sv. Mihovil, která s názvem Sv. Anna stále dominuje městu.
Historické prameny zmiňují Šibenik jako Castrum Sebenici v r. 1066, kdy jej navštívil chorvatský král Petar Krešimir IV. Středověká osada s hustou a nepravidelnou sítí uliček a alejí se rozvinula pod návrším s pevností Sv. Anna. Osada měla zaručena statut města a vlastní diecézi v r.1298. Od počátku hrálo důležitou strategickou roli v bojích mezi byzantskou říší a Benátskou republikou. Benátčané ji obsadili v r.1412 po tříletém obléhání. Zůstala pod jejich nadvládou do r.1797, kdy se celá Dalmácie stala součástí rakouské monarchie. Na konci 1. světové války, v r. 1918, se stal Šibenik součástí Jugoslávie.
Město je z vnitrozemí chráněno pevnostmi Sv. Ana (původně Sv. Mihovil), Sv. Ivan a Šubičevac a od moře pevností Sv. Nikola. Byly postaveny kvůli tureckým invazím. Každá pevnost je jedinečným architektonickým veledílem, zejména pevnost Sv. Nikola při vstupu do kanálu Sv. Ante, která je nejpozoruhodnější pevností na východním pobřeží Jaderského moře. Kromě pevností má Šibenik množství kulturních a historických památek, jm. palác Foscolo (15. st), městskou budovu s arkádami (16. st), několik kostelů z období od 14. do 20. století. Biskupský palác (15. st) a pomník architekta Juraje Dalmatinace.
Největší a nejdůležitější pamětihodností je katedrála sv. Jakov, postavená mezi lety 1431 a 1536. Svým zvláštním charakterem má význam nejen v chorvatském, ale i celoevropském arch.kontextu. Je vyrobena zcela z kamene a kamenných desek bez použití přilnavých materiálů. V kombinaci s renesanční městskou radnicí, nedaleko kostelů a paláce Princů, se zformovalo nejkrásnější náměstí z architektonického dědictví Chorvatska. Období minulosti jsou sesbírána ve městském muzeu.
Území okolo Šibeniku je známé četnými malebnými osadami a přírodními krásami, zejména NP Krká a souostroví NP Kornati.

Návrat na obsah
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich